ศรีราชา รับผลิตหัวน๊อต

ขั้นตอนการเขียนแป้นเกลียวสำหรับขั้นตอนการเขียนแป้นเกลียวนั้นจะมีขั้นตอนเหมือนกับที่ใช้ในการเขียนสลักเกลียวโดยจะเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 ไปจนถึงขั้นตอนที่ 8 จากนั้นก็ย้อนกับไปในขั้นตอนที่ 5 อีกครั้ง เพียงแต่เปลี่ยนไปทำที่อีกฝั่งเพื่อสร้างส่วนโค้ง 3 เส้นที่อีกด้านของตัวแป้นเกลียวนั่นเองการใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียวในหัวข้อนี้จะนำเสนอการใช้งานที่ถูกต้องของสลักเกลียวและแป้นเกลียว โดยรูปที่ แสดงตัวอย่างการใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียวในการจับยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน การจับยึด

ชิ้นส่วนเข้าด้วยกันโดยใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียวนั้น จะต้องเจาะรูบนชิ้นส่วนทั้งสองก่อน ซึ่งโดยปกติแล้วจะเจาะรูให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าขนาด ของสลักเกลียวเล็กน้อยเพื่อให้สามารถสอดสลักเกลียวผ่านชิ้นงานเหล่านั้นไปได้โดยสะดวก เมื่อสอดสลักเกลียวไปแล้ว ให้แป้นเกลียวไม่สามารถขันได้จนเต็มเกลียว ซึ่งความยาวที่เหมาะสมก็คือยาวเลยแป้นเกลียวเมื่อขันแป้นเกลียวจนแน่นสนิทแล้วประมาณ 3-4 เท่าของ ส่วนความยาวของเกลียวนั้นก็ควรมากพอ โดยเผื่อระยะให้ลึก