ขายปลีก-ส่ง แหวน สตัด พุ๊ก งานชุบ

ลากเส้นดิ่ง 2 เส้น น๊อตสกรูศรีราชา รับผลิตหัวน๊อต สกรู ระยอง พัทยา  ขายปลีก-ส่ง  แหวน สตัด พุ๊ก งานชุบ เพื่อปิดส่วนหัวของสลักเกลียวดังแสดงในรูปก่อนที่จะล็อคชิ้นงานด้วยแป้นเกลียว ก็จะนิยมสวมแหวน เข้าไปก่อน จากนั้นขันแป้นเกลียวเข้าจนเกินไปจนทำเส้นดิ่งแรกให้ลากจากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2 ดังแสดงในรูป ส่วนเส้นดิ่งเส้นที่สองให้ลากทับเส้นดิ่งที่ร่างไว้ในขั้นตอนที่ 4ถึงขึ้นตอนนี้ก็เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการเขียนส่วนหัวของสลักเกลียวขั้นตอนที่ 10การเขียนส่วนลำตัวของสลักเกลียวจะเริ่มจากการลากเส้นดิ่งที่มีระยะห่างจากปลายของส่วนหัว (ฝั่งที่ไม่มีส่วนโค้ง) เป็นระยะทางเท่ากับความยาวของส่วนลำตัวตามที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ จากเส้นดิ่งในขั้นตอนที่  ให้วัดระยะย้อนกับมาทางด้านหัวของสลักเกลียวเป็นระยะเท่ากับระยะของเกลียวที่ต้องการ แล้วลากเส้นดิ่งขั้นตอนที่ ลากเส้นขนาน 1 คู่ โดยระยะระหว่างเส้นขนานมีค่าเท่ากับ ของเกลียวขั้นตอนที่ ลากเส้นขนานอีก 1 คู่ โดยให้มีระยะห่างระหว่างเส้นเท่ากับ จากนั้นทำ มุม 45 ที่ปลายเกลียว แล้วลากเส้นเฉียงทำมุม 30องศากับแกน ที่แนวสิ้นสุดของเกลียว เพื่อแสดงส่วนที่เป็น ขั้นตอนที่