พุ๊ก

พุ๊กตะกั่ว

หรือ Double Anchor เป็นพุ๊กที่ทำจากตะกั่วที่มีสักษณะของน็อตตัวเมีย โดยฝังตัวพุ๊กเข้าไปจนเสมอคอนกรีต หรือวัสดุอื่นที่ใช้เป็นฐานยึด แล้วน็อตตัวผู้ หรือสตัดขันอัดเข้าไป

พุ๊กพลาสติก

เป็นพุ๊กที่ใช้สำหรับงานยึด แขวนทั่วไป ที่ไม่ได้รับน้ำหนัก หรือแรงดึงที่มากเกินไป โดยฝังตัวพุ๊กเข้าไปจนเสมอคอนกรีต หรือวัสดุอื่นที่ใช้เป็นฐานยึด แล้วใช้สกรูเกลียวปล่อยขันอัดเข้าไป

พุ๊กเหล็ก Drop In

เป็นพุ๊กเหล็กที่มีสักษณะของน็อตตัวเมีย โดยฝังตัวพุ๊กเข้าไปจนเสมอคอนกรีต หรือวัสดุอื่นที่ใช้เป็นฐานยึด แล้วน็อตตัวผู้ หรือสตัดขันอัดเข้าไป

พุ๊กเหล็ก ST

หรือ Anchor Stud เป็นพุ๊กเหล็กที่มีสักษณะของน็อตตัวผู้ โดยฝังส่วนหัวเข้าไปในคอนกรีต หรือวัสดุอื่นที่ใช้เป็นฐานยึด แล้วจะมีปลายเกลียวเหลือไว้สำหรับยึดกับสิ่งที่เราต้องการโดยการขันหัวน็อตยึด