งานสั่งทำ Made to order

Anchor Bolt

คือ สกรูที่นำไปใช้ฝังในปูน เหลือปลายเกลียวขึ้นมาเพื่อใช้หัวน้อตขันยึด โดยทั่วไปจะเป็นงานเกี่ยวกับฐานราก โครสร้างต่าง ๆ เช่น เสาโครงสร้างตึก สะพาน เสาไฟส่องสว่าง หรือแม้กระทั่งเสาไฟฟ้าแรงสูง Anchor Bolt จะมีลักษณะ เป็นเหล็กทำทำเกลียวไว้ที่ปลายด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่ง จะทำการดัดงอ เป็นรูปตัว J (J – Bolt) หรือปรูตัว L (L-Bolt) หรือสำหรับงานบางประเภทอาจจะไม่ได้ต้องดัด ก็จะเรียกว่า สตัดเกลียวข้างเดียว หรือ แกนตรงเกลียวข้างเดียว (I-Bolt)

ในกรณี แกนตรง สามารถทำเกลืยว ทั้ง 2 ด้านก็ได้ แล้วแต่รูปแบบที่หน้างานจะนำไปใช้ สามารถสั่งได้ทั้งเกลียวซ้ายและเกลียวขาว ในกรณีนำไปใช้เสมือนเกลียวเร่ง