หัวน๊อต

น๊อตสกรูศรีราชา หัวน็อต BSW

เป็นหัวน็อตเกลียวหุนทั่วไป ใช้กับสกรูหัวหกเหลี่ยมเกียว หุน หรือสกรูอื่น ๆ ในระบบบเกียวเดียวกัน ตามมาตรฐาน ANSI B18.2.2

น๊อตสกรูศรีราชา หัวน็อต NC / NF

เป็นหัวน็อตเกลียวหุน ใช้คู่กับสกรูหัวเหลี่ยม NC / NF ซึ่งเป็นระบบเกลียวเดียวกัน ตามมาตรฐาน ANSI B18.2.2

น๊อตสกรูศรีราชา หัวน็อต มิลดำ / มิลขาว

เป็นหัวน็อตเกลียวมิลทั่วไป ใช้คู่กับสกรูมิลดำ / มิลขาว ซึ่งเป็นระบบเกลียวเดียวกัน ตามมาตรฐาน ANSI B18.2.2

น๊อตสกรูศรีราชา หัวน็อตล็อค

หัวน็อตล็อค มีทั้งเกลียวมิล และเกลียวหุน มีใส่ไนล่อนว็เพื่อยึดเกลียวกันคลาย สินค้าตามมาตรฐาน DIN985