แหวน

น๊อตสกรู ระยอง แหวนสปริง

แหวนสปริง เป็นแหวนรอง สำหรับรองที่หัวสกรู และ หรือ ที่หัวน็อต เพื่อเพิ่งแรงดันให้เกลียวของสกรูและหัวน็อตติดกันแน่นขึ้น ตามมาตรฐาน DIN127B
น๊อตสกรู ระยอง แหวนอีแปะ

แหวนอีแปะ เป็นแหวนรอง สำหรับรองที่หัวสกรู และ หรือ ที่หัวน็อต เพื่อเพิ่มรัศมีในการยึดชิ้นงานหุน ซึ่งเป็นระบบเกลียวเดียวกัน ตามมาตรฐาน DIN125A